Hướng dẫn cài đặt và sử dụng plugin SEO by Yoast trong WordPress

Plugin WordPres SEO by Yoast là một plugin miễn phí rất hay để hỗ trợ tối ưu SEO cho nội dung trong WordPress tốt hơn nhờ việc cho phép tuỳ chỉnh title và description cho toàn bộ nội dung.

Reply